Adresář

Zařízení v ČR zabývající se sexualitou lidí po poškození míchy či její dílčí oblastí


Centrum Paraple

Nabízí poradenskou a terapeutickou pomoc ve všech oblastech sexuality. Stěžejním článkem je práce ergoterapeuta, instruktora soběstačnosti, psychologa a zdravotní sestry. Služby poskytuje v rámci sociálně-rehabilitačních pobytů i v podobě odborného poradenství.
Sídlo: Praha 10, Ovčárská 471/1b
T: 274 771 478
E: paraple@paraple.cz

Česká asociace paraplegiků – CZEPA

Czepa Nabízí poradenskou a také peer-mentorskou podporu ve všech oblastech sexuality, může probíhat i v domácím prostředí. V případě potřeby odkáže na dalšího odborníka především z řad lékařů.
Sídlo: Praha
T: 775 980 952
E: czepa@czepa.cz


ParaCentrum Fénix

Poradenství v oblasti sexuální aktivity zde poskytuje ergoterapeut a instruktor soběstačnosti.
Sídlo: Brno – Netroufalky 787/3
T: 547 210 382
E: info@pcfenix.cz


Spinální jednotka Motol

Poradenský a terapeutický přístup zajišťuje tým specialistů: neurolog, urolog, sexuolog, dále pak psycholog, ergoterapeut a fyzioterapeut.
Sídlo: Praha – FN Motol, V Úvalu 84
T: 224 439 208
E: hana.jirku@fnmotol.cz (Mgr. Hana Jirků, vrchní sestra)


Spinální jednotka Liberec – ergoterapie

Poradenský a terapeutický přístup k řešení sexuality zabezpečuje instruktor soběstačnosti, ergoterapeut, urolog, fyzioterapeut.
Sídlo: Liberec – KN Liberec, Husova 357/10
T: 485 313 252
E: spinalka@nemlib.cz


Spinální jednotka Brno

Komplexní přístup lékařů-specialistů: neurologa, urologa, sexuologa, dále pak psychologa, ergoterapeuta, fyzioterapeuta.
Sídlo: Brno – FN Brno, Jihlavská 20
T: 532 232 765
E: ortop@fnbrno.cz


Spinální jednotka Ostrava

Komplexní přístup lékařů-specialistů: neurologa, urologa, dále pak psychologa, ergoterapeuta, fyzioterapeuta.
Sídlo: Ostrava – FN Ostrava, 17. listopadu 1790/5
T: 597 375 470


Freya

Poskytuje odborné sociální poradenství v oblasti sexuality. Nabízí také psychoterapeutickou podporu a informuje o sexuální asistenci.
Sídlo: Hovorčovice, Březiněveská 92
Mgr. Lucie Šídová
E: sidova@freya.live
T: 777 028 028